Конкурс за прием

Театър „БХАЛГ“ обявява постоянен КАСТИНГ за актьори/актриси,  любители или професионалисти за участие в сценични проекти от професионален характер .

Изисквания:
– Кандидатите да са на възраст между 16 и 40 години.
– Да изпратят снимка и кратка информация за себе си на e-mail: bhalg_theatre@abv.bg

Провеждане на кастинг

За да се явите на конкурс за прием е нужно да изпратите актуални снимки и кратка информация за себе си на е-мейл bhalg_theatre@abv.bg Кастинг се провежда само с кандидати които са одобрени по електронна поща . В кореспонденцията помежду си , двете страни се разбират за ден и ред в предварително обявен кастинг , или индивидуална среща с кастинг комисията на Театър „Бхалг“ .
Конкурс за прием се провежда в два кръга :

  1. кръг – изпълнение на материал по избор на кандидата (откъс от проза, монолог, стихотворение, басня).
  2. кръг – задачи от комисията върху познат или непознат за кандидата материал