Приключи и вторият кастинг цикъл на Театър „Бхалг“. Приети са нови четирима творци, които са готови да развият себе си и да докажат своя талант на сцената. Приключването на конкурса не значи че театъра затваря врати за нови членове. Всеки който има желанието, амбицията, всеки който е достатъчно сериозен и отговорен може да се свърже с нас и да се яви пред комисия на индивидуален кастинг.

Научете повече