Ден: 18.09.2019

  • Театър БХАЛГ за първи път!

    Датата – 1-ви октомври тази година. Събитието –  първото представление на Театър БХАЛГ за сезона – „Шоу-лекция за щастие“. За пръв път на първо число, за пръв път през октомври, за пръв път с малко по-нов състав. За първи път актьорите от трупата ще изнасят представление в Международния ден на музиката, за пръв път актьорът […]

    READ MORE