СМУЩЕНИЯ

Животът ни е изпълнен със смущения, които не разбираме. Задаваме си множество въпроси и търсим отговори навсякъде… Хората ни дават съвети, напътствия и поуки… Но рядко чуваме правилните преди да сме ги казали на себе си. А понякога те са вътре в нас. 

„Смущения“ е първият кино проект, създаден от Школа „БХАЛГ“, даващ началото на кино департамента на Театър „БХАЛГ“. 

По идея на: Борис Стайков
Участват: Борис Стайков, Михаил Хаджиев
Оператор: Георги Ценов
Режисьор: Александър Цветков