Златко Христов

Златко е онова техническо лице в Театър БХАЛГ, което отговаря не само за ръководенето на аудио-визуалните елементи по време на представление или репетиция, но също така е и основният монтажист и 3D дизайнер. Членува в БХАЛГ от ноември 2015г, като до момента е изготвил и оформил мултимедия и звук за „19:11“„Шоу-лекция за щастие“ и „ФИЛМ“, а през 2017г е участник във фестивала „Океан от любов“.